Malarz i Rzezbiarz, Architekt, Antropolog, Europejczyk, Intelektualista, Zolnierz Polskich Legionów, Oficer Bojowy i Oficer Wywiadu Oddzialu II, Major Dyplomowany Wojska Polskiego, Kawaler Orderu "Virtuti Militari" V Klasy i innych odznaczen.

Painter and Sculptor, Architect, Anthropologist, European in spirit, Intelectual, Polish Legions Soldier, Frontline Officer and Polish Intelligence Service Officer of Division II, Staff Major of Polish Army, Reciever of Military Order "Virituti Militari" Class V and other awards.